เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-

ประกาศ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 19 มี.ค. 63 หมวดหมู่โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศผลคะแนนประเมิน-ita-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf9.37 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-

0.01s. 0.50MB