นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 232 คน

เยี่ยมชม 40,174 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

8 พฤษภาคม 2563 104 ครั้ง วิรัช ปุยเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.60 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา