นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 233 คน

เยี่ยมชม 40,205 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

10 เมษายน 2563 82 ครั้ง วิรัช ปุยเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.61 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา