นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 221 คน

เยี่ยมชม 40,250 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

12 มีนาคม 2563 79 ครั้ง วิรัช ปุยเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.91 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา