นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 243 คน

เยี่ยมชม 40,287 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

6 มกราคม 2563 51 ครั้ง วิรัช ปุยเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.04 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา