นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 40,365 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงโตทองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) #งบประมาณ2564

8 กุมภาพันธ์ 2564 22 ครั้ง วาสนา จำเนียรสวัสดิ์ แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
จ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร
 ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) #งบประมาณ2564

เอกสารแนบ 17 ไฟล์
.146.61 KB ดาวน์โหลด
.1.08 MB ดาวน์โหลด
.1.43 MB ดาวน์โหลด
.579.25 KB ดาวน์โหลด
90.jpg171.57 KB   แสดงภาพ
91.jpg110.38 KB   แสดงภาพ
92.jpg56.89 KB   แสดงภาพ
93.jpg79.55 KB   แสดงภาพ
94.jpg44.48 KB   แสดงภาพ
95.jpg149.35 KB   แสดงภาพ
96.jpg107.38 KB   แสดงภาพ
97.jpg48.49 KB   แสดงภาพ
98.jpg91.88 KB   แสดงภาพ
99.jpg84.29 KB   แสดงภาพ
10.jpg91.27 KB   แสดงภาพ
11.jpg82.49 KB   แสดงภาพ
12.jpg86.80 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา