นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 221 คน

เยี่ยมชม 40,224 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารารหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๖ สายเลียบ บึงหมอนทอง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๔๐

4 ธันวาคม 2563 53 ครั้ง วาสนา จำเนียรสวัสดิ์ แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารารหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๖ สายเลียบ
บึงหมอนทอง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๖๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 12 ไฟล์
.1.39 MB ดาวน์โหลด
.1.07 MB ดาวน์โหลด
30.jpg224.15 KB   แสดงภาพ
31.jpg28.79 KB   แสดงภาพ
32.jpg118.57 KB   แสดงภาพ
33.jpg101.63 KB   แสดงภาพ
34.jpg141.36 KB   แสดงภาพ
35.jpg110.82 KB   แสดงภาพ
36.jpg79.60 KB   แสดงภาพ
37.jpg70.66 KB   แสดงภาพ
38.jpg158.62 KB   แสดงภาพ
39.jpg145.45 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา