นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 186 คน

เยี่ยมชม 40,399 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงโตทองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) #งบประมาณ2564 แชร์  
1 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงโตทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) #งบประมาณ2564 แชร์  
4 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารารหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๖ สายเลียบ บึงหมอนทอง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๔๐  แชร์  
14 พ.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin แชร์  
5 พ.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
31 พ.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อ การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 แชร์  
28 พ.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อ การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 1 หมู่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 685 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
14 ธ.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 1 หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
18 ก.ย. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน แชร์  
6 ก.ย. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง 20 สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลสิงโตทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
30 ส.ค. 61ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางอและรายละเอียดการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวากั๊ฟ หมู่ที่ 1 แชร์  
17 ส.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำชุมชนหลังวัดโพธิ์แสงฯ หมู่ที่ 3 แชร์  
15 ส.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก อาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง แชร์  
3 ก.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แชร์  
21 มิ.ย. 61 ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
19 มิ.ย. 61ประกาศ อบต.ตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
18 พ.ค. 61ประกาศ อบต. สิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืช แชร์  
4 พ.ค. 61ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อนมอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ แชร์  
3 เม.ย. 61การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็กสายสิงโตทอง4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
13 มี.ค. 61ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและรายละอียดคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา