เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารารหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๖ สายเลียบ บึงหมอนทอง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๔๐ 334 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองเรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก13320 ธ.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin11514 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2455 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู่ 5,6 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร และหมู่ 8 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส63130 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อ การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู่ 5 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 21708 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อ การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 239231 พ.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อ การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 1 หมู่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 685 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20928 พ.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 1 หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19014 ธ.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน8218 ก.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง 20 สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลสิงโตทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง756 ก.ย. 61
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางอและรายละเอียดการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวากั๊ฟ หมู่ที่ 18530 ส.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำชุมชนหลังวัดโพธิ์แสงฯ หมู่ที่ 36717 ส.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก อาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง6615 ส.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา683 ก.ค. 61
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องการเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7121 มิ.ย. 61
ประกาศ อบต.ตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6819 มิ.ย. 61
ประกาศ อบต. สิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืช6918 พ.ค. 61
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อนมอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑614 พ.ค. 61
การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็กสายสิงโตทอง4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1083 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB