เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารารหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๖ สายเลียบบึงหมอนทอง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่4916 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารารหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๖ สายเลียบบึงหมอนทอง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้314 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงสายท้องถิ่น ฉช.ถ.95-006 สายเลียบบึงหมอนทอง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลสิงโตทอง กว้าง 4 เมตร171 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 #เงินอุดหนุน2563 #คอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร31013 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 #เงินอุดหนุน2563 #คอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู่ 8 กว้าง 6 เมตร ยาว 845 เมตร12113 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 215618 ธ.ค. 62
ประกาศ เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256318116 ธ.ค. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองโตทอง 4 หมู่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร) 17013 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) #ebidding25631018 พ.ย. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓11918 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)2354 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ1614 ต.ค. 62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 ช่วงหมู่ที่ 5,6 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร และหมู่ที่ 8 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร สัญญาก่อสร้างเลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 5711 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 1 หมู่ที่ 220011 ก.ย. 62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร สัญญาก่อสร้างเลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 4510 ก.ย. 62
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 ช่วงหมู่ที่ 5,6 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร และช่วงหมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดรา19522 ส.ค. 62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 487 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู่ที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1247 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู่ที่ 5,6 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร และ หมู่ที่ 8 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4231 ก.ค. 62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 1 หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 685 เมตร สัญญาก่อสร้างเลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 4522 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB