นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 40,362 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๒ สายสิงโตทอง ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านคลอง ๒๐ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 กุมภาพันธ์ 2564 34 ครั้ง วาสนา จำเนียรสวัสดิ์ แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๒ สายสิงโตทอง ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านคลอง ๒๐ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ 2 ไฟล์
Template ประกาศเชิญชวน.pdf234.02 KB ดาวน์โหลด
Template เอกสารประกวดราคา.pdf232.41 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา