นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 238 คน

เยี่ยมชม 40,352 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 #โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๒ สายสิงโตทอง ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านคลอง ๒๐

8 กุมภาพันธ์ 2564 20 ครั้ง วาสนา จำเนียรสวัสดิ์ แชร์  

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๒ สายสิงโตทอง ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านคลอง ๒๐ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.pdf132.07 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา