นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 235 คน

เยี่ยมชม 40,354 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 กุมภาพันธ์ 2564 19 ครั้ง วาสนา จำเนียรสวัสดิ์ แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
.190.03 KB   แสดงภาพ
.162.41 KB   แสดงภาพ
.130.69 KB   แสดงภาพ
.200.07 KB   แสดงภาพ
.204.36 KB   แสดงภาพ
.226.26 KB   แสดงภาพ
.209.75 KB   แสดงภาพ
.223.08 KB   แสดงภาพ
.201.87 KB   แสดงภาพ
.196.37 KB   แสดงภาพ
.54.27 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา