นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 248 คน

เยี่ยมชม 40,286 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงโตทอง

9 กุมภาพันธ์ 2564 21 ครั้ง วาสนา จำเนียรสวัสดิ์ แชร์  

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.76.35 KB ดาวน์โหลด
00.jpg67.83 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา