นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 40,516 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร

1 กุมภาพันธ์ 2564 22 ครั้ง วาสนา จำเนียรสวัสดิ์ แชร์  

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด


เอกสารแนบ 4 ไฟล์
.814.53 KB ดาวน์โหลด
60.jpg74.22 KB   แสดงภาพ
61.jpg54.34 KB   แสดงภาพ
62.jpg100.83 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา