นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 40,393 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารารหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๖ สายเลียบบึงหมอนทอง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลสิงโตทอง #เงินอุดหนุน2564

4 ธันวาคม 2563 55 ครั้ง วาสนา จำเนียรสวัสดิ์ แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารารหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๖ สายเลียบบึงหมอนทอง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๖๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 18 ไฟล์
.6.44 MB ดาวน์โหลด
70.jpg171.58 KB   แสดงภาพ
71.jpg192.16 KB   แสดงภาพ
72.jpg28.00 KB   แสดงภาพ
73.jpg145.81 KB   แสดงภาพ
74.jpg181.16 KB   แสดงภาพ
75.jpg181.36 KB   แสดงภาพ
76.jpg208.42 KB   แสดงภาพ
77.jpg191.53 KB   แสดงภาพ
78.jpg181.51 KB   แสดงภาพ
79.jpg220.49 KB   แสดงภาพ
10.jpg188.55 KB   แสดงภาพ
11.jpg195.17 KB   แสดงภาพ
12.jpg191.96 KB   แสดงภาพ
13.jpg76.52 KB   แสดงภาพ
14.jpg70.66 KB   แสดงภาพ
15.jpg158.62 KB   แสดงภาพ
16.jpg145.45 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา