นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 226 คน

เยี่ยมชม 40,262 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงสายท้องถิ่น ฉช.ถ.95-006 สายเลียบบึงหมอนทอง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 #เงินอุดหนุน2564

1 ธันวาคม 2563 36 ครั้ง วาสนา จำเนียรสวัสดิ์ แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงสายท้องถิ่น ฉช.ถ.95-006 สายเลียบบึงหมอนทอง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลสิงโตทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,160 ตารางเมตร

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
.828.59 KB ดาวน์โหลด
.1.07 MB ดาวน์โหลด
.66.00 KB   แสดงภาพ
.59.79 KB   แสดงภาพ
.108.16 KB   แสดงภาพ
.70.66 KB   แสดงภาพ
.158.62 KB   แสดงภาพ
.145.45 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา