นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 40,138 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

18 ธันวาคม 2562 172 ครั้ง วาสนา จำเนียรสวัสดิ์ แชร์  

เอกสารแนบ 12 ไฟล์
.4.21 MB ดาวน์โหลด
.1.07 MB ดาวน์โหลด
30.jpg151.25 KB   แสดงภาพ
31.jpg168.40 KB   แสดงภาพ
32.jpg35.94 KB   แสดงภาพ
33.jpg112.65 KB   แสดงภาพ
34.jpg176.38 KB   แสดงภาพ
35.jpg164.21 KB   แสดงภาพ
36.jpg186.45 KB   แสดงภาพ
37.jpg180.63 KB   แสดงภาพ
38.jpg201.50 KB   แสดงภาพ
39.jpg159.85 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา