นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 40,410 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๒ สายสิงโตทอง ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านคลอง ๒๐ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
9 ก.พ. 64ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงโตทอง  แชร์  
9 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
8 ก.พ. 64ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 #โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๒ สายสิงโตทอง ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านคลอง ๒๐  แชร์  
1 ก.พ. 64ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร  แชร์  
19 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารารหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๖ สายเลียบบึงหมอนทอง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลสิงโตทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  แชร์  
4 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารารหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๖ สายเลียบบึงหมอนทอง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลสิงโตทอง #เงินอุดหนุน2564 แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงสายท้องถิ่น ฉช.ถ.95-006 สายเลียบบึงหมอนทอง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 #เงินอุดหนุน2564 แชร์  
13 ก.พ. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 #เงินอุดหนุน2563 #คอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 #เงินอุดหนุน2563 #คอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู่ 8 กว้าง 6 เมตร ยาว 845 เมตร แชร์  
18 ธ.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 แชร์  
16 ธ.ค. 62ประกาศ เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
13 พ.ย. 62ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองโตทอง 4 หมู่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร)  แชร์  
8 พ.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) #ebidding2563 แชร์  
18 ต.ค. 62ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
4 ต.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แชร์  
4 ต.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม2562 ถึง เดือนกันยายน 2562) แชร์  
11 ก.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 1 หมู่ที่ 2 แชร์  
11 ก.ย. 62ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 ช่วงหมู่ที่ 5,6 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร และหมู่ที่ 8 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร สัญญาก่อสร้างเลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562  แชร์  
10 ก.ย. 62ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร สัญญาก่อสร้างเลขที่ 9/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 70 รายการ
เปลี่ยนภาษา