นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 209 คน

เยี่ยมชม 40,381 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 #ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสิงโตทอง ๓ หมู่ที่ ๕ แชร์  
1 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 #ปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบึงตาอู๋ หมู่ที่ 6 แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 #ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงสายท้องถิ่น ฉช.ถ.95-006 สายเลียบบึงหมอนทอง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลสิงโตทอง  แชร์  
13 ก.พ. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 #เงินอุดหนุน2563 #คอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 กว้าง 6 เมตร ยาว 570 เมตร แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 #เงินอุดหนุน2563 #ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู่ 8 กว้าง 6 เมตร ยาว 845 เมตร แชร์  
8 ก.ค. 62ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร แชร์  
22 เม.ย. 62ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ แชร์  
3 เม.ย. 62ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 1 หมู่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 685 เมตร แชร์  
1 มี.ค. 62ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 3 หมู่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร และ หมู่ 6 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร แชร์  
24 ม.ค. 62ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
13 ธ.ค. 61ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
2 ต.ค. 61ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
3 เม.ย. 61ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
6 มี.ค. 61 ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา