นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 225 คน

เยี่ยมชม 40,184 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

2 เมษายน 2564 24 ครั้ง วิรัช ปุยเจริญ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ขอเชิญประชาชนที่มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ร่วมตอบแบบสอบถาม วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถาม


เอกสารแนบ 1 ไฟล์
14.jpg90.11 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา