นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 194 คน

เยี่ยมชม 40,330 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564

29 มีนาคม 2564 14 ครั้ง สุรีย์พร เข็มทอง แชร์  

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564

1. ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการดูแลพื้นที่เสี่ยง - ควบคุมไฟป่าหมอกควัน

2. ขยายเวลาลงทะเบียน "เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 26 มี.ค. นี้

3. ชาวสวนปลื้ม ไทย - จีน ร่วมมือบริหารจัดการหนี้ผู้กู้ กยศ.พัฒนาการเกษตร

4. ยืนยัน รัฐ-เอกชน ร่วมมือบริหารจัดการหนี้ผู้กู้ กยศ.

5. มาแน่ SME คนละครึ่ง กลางปีนี้ หนุนช่วยผู้ประกอบการรายย่อย

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
doc03036220210326133817_003.jpg165.13 KB   แสดงภาพ
doc03036220210326133817_004.jpg128.75 KB   แสดงภาพ
doc03036220210326133817_005.jpg183.46 KB   แสดงภาพ
doc03036220210326133817_006.jpg97.11 KB   แสดงภาพ
doc03036220210326133817_007.jpg148.50 KB   แสดงภาพ
doc03036220210326133817_008.jpg187.87 KB   แสดงภาพ
doc03036220210326133817_009.jpg134.43 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา