นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 40,142 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564

17 มีนาคม 2564 15 ครั้ง สุรีย์พร เข็มทอง แชร์  

1.ตรวจสอบเงือนไขและไทม์ไลน์ เรารักกัน

2.ขยายเวลา เราชนะ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

3.ร่วมด้วยช่วยกัน แจ้งเบาะแสเอาผิดคนโกง เราชนะ

4.คลายปม ไทยตกขบวนวัคซีน COVAX จริงหรือ?

5.เรียนฟรี ส่งเกษตรกรรุ่นใหม่จบ ป.ตรี 270 ทุน

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
doc02949920210316111912_003.jpg181.74 KB   แสดงภาพ
doc02949920210316111912_004.jpg127.77 KB   แสดงภาพ
doc02949920210316111912_005.jpg355.51 KB   แสดงภาพ
doc02949920210316111912_006.jpg113.67 KB   แสดงภาพ
doc02949920210316111912_007.jpg134.27 KB   แสดงภาพ
doc02949920210316111912_008.jpg149.17 KB   แสดงภาพ
doc02949920210316111912_009.jpg189.23 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา