นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 222 คน

เยี่ยมชม 40,183 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

5 กุมภาพันธ์ 2564 8 ครั้ง วิรัช ปุยเจริญ แชร์  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ได้รับประสานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท วิษณุธรณี จำกัด ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา หากมีผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตดังกล่าว ขอให้แสดงความคิดเห็นตามแบบบแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน รายละเอียดตามประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 33.97 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา