เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563

แชร์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-
0.01s. 0.50MB