นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 235 คน

เยี่ยมชม 40,200 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

23 มีนาคม 2564 10 ครั้ง สุรีย์พร เข็มทอง แชร์  

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง มีหลักสูตรการศึกษาที่ได้มาตรฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้มากยิ่งขึ้น

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
176285.jpg162.69 KB   แสดงภาพ
176286.jpg110.13 KB   แสดงภาพ
176287.jpg275.31 KB   แสดงภาพ
176288.jpg288.73 KB   แสดงภาพ
176289.jpg170.03 KB   แสดงภาพ
176290.jpg148.15 KB   แสดงภาพ
176291.jpg158.53 KB   แสดงภาพ
176292.jpg148.00 KB   แสดงภาพ
176293.jpg126.96 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา