นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 40,398 คน

ข่าวกิจกรรม

22 มีนาคม "วัน อปพร"

23 มีนาคม 2564 16 ครั้ง สุรีย์พร เข็มทอง แชร์  

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดกิจกรรม "วัน อปพร" ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วัน อปพร" เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง อปพร. จิตอาสา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลสิงโตทอง

เอกสารแนบ 10 ไฟล์
วัน อปพร_210323_0.jpg421.30 KB   แสดงภาพ
วัน อปพร_210323_1.jpg155.90 KB   แสดงภาพ
วัน อปพร_210323_2.jpg529.35 KB   แสดงภาพ
วัน อปพร_210323_3.jpg340.43 KB   แสดงภาพ
วัน อปพร_210323_4.jpg402.99 KB   แสดงภาพ
วัน อปพร_210323_5.jpg357.32 KB   แสดงภาพ
วัน อปพร_210323_6.jpg266.25 KB   แสดงภาพ
วัน อปพร_210323_7.jpg378.86 KB   แสดงภาพ
วัน อปพร_210323_8.jpg244.85 KB   แสดงภาพ
วัน อปพร_210323_9.jpg347.11 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา