นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 223 คน

เยี่ยมชม 40,259 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

9 มีนาคม 2564 13 ครั้ง สุรีย์พร เข็มทอง แชร์  

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2564 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ได้จัดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมในการเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน
เอกสารแนบ 7 ไฟล์
งานค้าบ_210309_0.jpg250.63 KB   แสดงภาพ
งานค้าบ_210309_1.jpg182.41 KB   แสดงภาพ
งานค้าบ_210309_2.jpg202.74 KB   แสดงภาพ
งานค้าบ_210309_3.jpg200.15 KB   แสดงภาพ
งานค้าบ_210309_4.jpg172.09 KB   แสดงภาพ
งานค้าบ_210309_6.jpg222.95 KB   แสดงภาพ
งานค้าบ_210309_7.jpg222.14 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา