นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 218 คน

เยี่ยมชม 40,348 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 "หลักสูตร การถักที่หิ้วแก้วน้ำ"

4 มีนาคม 2564 48 ครั้ง สุรีย์พร เข็มทอง แชร์  

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 "หลักสูตร การถักที่หิ้วแก้วน้ำ" ณ หมู่ที่ 5 ตำบลสิงโตทอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
41768.jpg241.70 KB   แสดงภาพ
41770.jpg509.73 KB   แสดงภาพ
41771.jpg276.88 KB   แสดงภาพ
41772.jpg386.51 KB   แสดงภาพ
41773.jpg415.98 KB   แสดงภาพ
41778.jpg239.91 KB   แสดงภาพ
41779.jpg505.10 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา