นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 40,147 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการ

25 กุมภาพันธ์ 2564 22 ครั้ง สุรีย์พร เข็มทอง แชร์  

วันที่ 25 ก.พ.64 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สิงโตทอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ในการดูแลสุขอนามัยและโภชนาการเด็กให้บุตรหลานในการปฏิบัติตนในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามหลักสุขภาพอนามัย


เอกสารแนบ 8 ไฟล์
173942.jpg184.59 KB   แสดงภาพ
173938.jpg138.46 KB   แสดงภาพ
173935.jpg287.71 KB   แสดงภาพ
173936.jpg185.93 KB   แสดงภาพ
173937.jpg227.79 KB   แสดงภาพ
173939.jpg182.66 KB   แสดงภาพ
173940.jpg169.03 KB   แสดงภาพ
173941.jpg114.03 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา