นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 237 คน

เยี่ยมชม 40,285 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 เม.ย. 64การตั้งด่านเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 แชร์  
19 เม.ย. 64กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  แชร์  
8 เม.ย. 64โครงการครอบบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง บนวิถีแห่งความพอเพียง แชร์  
23 มี.ค. 64โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
23 มี.ค. 6422 มีนาคม "วัน อปพร"  แชร์  
23 มี.ค. 64โครงการรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ โดยความร่วมมือระหว่าง อบต.สิงโตทองและโรงเรียนสมบูรณ์อิสลาม แชร์  
17 มี.ค. 64โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา แชร์  
9 มี.ค. 64ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลสิงโตทอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 8 มีนาคม 2564 แชร์  
9 มี.ค. 64โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของครูและบุคลากรทางการศึกษา แชร์  
4 มี.ค. 64โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 "หลักสูตร การถักที่หิ้วแก้วน้ำ" แชร์  
25 ก.พ. 64โครงการส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการ แชร์  
25 ก.พ. 64โครงการวันมาฆบูชา  แชร์  
18 ก.พ. 64วันที่ 18 ก.พ.64 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรไก่ยอ และแหนมเห็ด  แชร์  
18 ก.พ. 64วันที่ 10 ก.พ.64 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรน้ำมันเขียว ยาหม่องเสลดพังพอน และผงพอกหน้าขัดตัวสมุนไพร แชร์  
15 ก.พ. 64การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
10 ก.พ. 64วันที่ 10 ก.พ.64 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองได้ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 3 (2561 – 2565) แชร์  
5 ก.พ. 64เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท วิษณุธรณี จำกัด ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แชร์  
28 ม.ค. 64โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 แชร์  
25 ธ.ค. 63โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
16 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารารหัสทางหลวงท้องถิ่น ฉช.ถ.๙๕-๐๐๖ สายเลียบบึงหมอนทอง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลสิงโตทอง #เงินอุดหนุน2564 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 71 รายการ
เปลี่ยนภาษา