นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 40,415 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ธ.ค. 63เอกสาร..รายงานผลการฝึกอบรมการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (นางสาวทิพวัลย์ รุ่งเรือง)  แชร์  
29 ก.ค. 63 เอกสาร..รายงานผลการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1(นางสาวกาลชญาภัค เพชรเลิศ) แชร์  
28 ต.ค. 62องค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานด้านสารบัญ(KM) แชร์  
28 ต.ค. 62องค์ความรู้เรื่องทฤษฎีใหม่(KM) แชร์  
2 ต.ค. 62คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา