เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563458 มิ.ย. 63
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 20912 ก.พ. 63
วันที่ 7 มกราคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เวลา 10.00 น.1527 ม.ค. 63
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 979 ต.ค. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 14 สิงหาคม 256211620 ส.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ 1 ส.ค.25621861 ส.ค. 62
ผลการประชุมสภาอบต.สิงโตทอง6215 ม.ค. 61
กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.สิงโตทอง8915 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สิงโตทอง688 ม.ค. 61
กำหนดเปิดประชุมสภาและเรียกประชุมสภา อบต.สิงโตทอง6215 พ.ย. 60
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB