เมนูหลัก

กิจการสภา-ประกาศ

วันที่ 7 มกราคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เวลา 10.00 น.

แชร์

วันที่ 7 มกราคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานต่าง ๆ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม กิจการสภา-ประกาศ
0.01s. 0.50MB