นายมานพ ยืนยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง
081-9451918

ออนไลน์ 220 คน

เยี่ยมชม 40,299 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ก.พ. 64ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 แชร์  
8 มิ.ย. 63ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 แชร์  
12 ก.พ. 63วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563  แชร์  
7 ม.ค. 63วันที่ 7 มกราคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เวลา 10.00 น. แชร์  
9 ต.ค. 62ประกาศ เรื่อง ผลการประชุมสภา อบต.สิงโตทอง แชร์  
9 ต.ค. 62วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562  แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สิงโตทอง แชร์  
23 ก.ย. 62ประกาศ เรื่อง กำหนดเปิดประชุมสภาและเรียกประชุมสภา อบต.สิงโตทอง แชร์  
20 ส.ค. 62ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 แชร์  
14 ส.ค. 62ประกาศ เรื่อง ผลการประชุมสภา อบต.สิงโตทอง แชร์  
7 ส.ค. 62ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สิงโตทอง แชร์  
1 ส.ค. 62ประกาศ เรื่อง ผลการประชุมสภา อบต.สิงโตทอง แชร์  
1 ส.ค. 62ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันที่ 1 ส.ค.2562 แชร์  
24 ก.ค. 62ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สิงโตทอง แชร์  
22 ก.ค. 62ประกาศ เรื่อง กำหนดเปิดประชุมสภาและเรียกประชุมสภา อบต.สิงโตทอง แชร์  
10 มิ.ย. 62ประกาศ เรื่อง ผลการประชุมสภา อบต.สิงโตทอง แชร์  
4 มิ.ย. 62ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สิงโตทอง แชร์  
24 พ.ค. 62ประกาศ กำหนดเปิดประชุมสภาและเรียกประชุมสภา อบต.สิงโตทอง แชร์  
27 ธ.ค. 61ประกาศสภา อบต.สิงโตทอง เรื่องกำหนดเปิดประชุมสภาและเรียกประชุมสภาอบต.สิงโตทอง แชร์  
15 ม.ค. 61ผลการประชุมสภาอบต.สิงโตทอง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 23 รายการ
เปลี่ยนภาษา